Yksinyrittäjien avustushakemus

Hakemus

Täytä pakolliset *-merkityt tiedot

Merkittävänä  heikentymisenä voidaan pitää sitä, että myyntituotot ovat laskeneet 30 % tai enemmän.
4. Onko hakijalle myönnetty kuluvan vuoden ja kahden edellisen verovuoden aikana de minimis -tukea?
Tuen myöntäjä, määrä euroina ja myöntämispäivämäärä
5. Aiotko jatkaa toimintaa koronaepidemian jälkeen?
  • Viimeisin tilinpäätös TAI viimeisin veroilmoitus
  • Jäljennös kirjanpidosta ja/tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020
  • Todistus veroveloista ja mikäli yrityksellä on verovelkaa, Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi

Enintään 5 tiedostoa.
Rajoitus: 20 MB.
Sallitut tiedostotyypit: gif jpg jpeg png pdf doc docx.

EHDOT

Kunnan myöntäessä avustuksen tämän hakemuksen perusteella syntyy avustuksensaajan ja kunnan välille valtionavustuslain (688/2001) 7 § 3 momentin mukainen sopimus, johon sovelletaan seuraavia ehtoja:

Avustusta saa käyttää yksinyrittäjän taloudellisen tilanteen vakauttamiseen koronaepidemian aikana ja sen jälkeen. Avustusta saa käyttää ainoastaan tähän tarkoitukseen. Avustusta ei saa siirtää toisen tahon tai henkilön käytettäväksi

Avustuksen määrä on 2 000 euroa. Avustus on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki). 

Kunta maksaa avustuksen hakemuksen kohdassa 1 ilmoitetulle pankkitilille heti avustuspäätöksen jälkeen. 

Avustuksensaajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa avustus. Väärinkäyttötapauksessa kunta voi periä maksetun avustuksen takaisin. 

Avustuksen saaja sitoutuu antamaan tarvittaessa avustuksen myöntäneelle kunnalle tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että avustusta ei ole käytetty ehtojen vastaisesti.

8 + 8 =
Ratkaise tämä pieni laskutehtävä ja anna vastaus. Esim. 1+3, anna 4.